Перейти на украинский язык Перейти на английский язык

Центральна міська бібліотека
ЦБС Шевченківського району м. Харкова

Про творчий досвід та перспективи у роботі!.. (до Дня оповідань про свої робочі дні)

Привіт усім небайдужим щодо питань культури, зокрема бібліотечної справи) Мене звати Вероніка Загоскіна. І працюю я над реалізацією культурних проектів у Бібліотеці сімейного читання, що на Олексіївці. Дана стаття має на меті розкрити актуальні питання проблем сучасної бібліотеки, а основний акцент зроблено на векторі її подальших перспектив розвитку!

Особисто мене, як людину безпосередньо дотичну до сфер культури та мистецтва, давно цікавить тема реформування цього закладу. Адже ні для кого не є новиною, що бібліотеки вже не можуть існувати у тому вигляді, в якому існували раніше. Світ змінюється – і це нормально. Наприклад, зараз у Європі дуже помітною є тенденція до модернізації бібліотек, їх перетворення на інформаційні та культурно-просвітницькі центри. Тому сьогодні я хочу поговорити про реалії та можливості розвитку сучасного українського бібліо-закладу.

 
Свято – універсальна культурно-історична спадщина суспільства та джерело збереження національної спадкоємності

Головною метою в роботі з дітьми та молоддю є: збагачення та пропагування культурних здобутків, виховання любові та поваги до української мови; створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку, виховання естетичних смаків, пропаганди кращих культурних надбань нашого народу, широка пропаганда народної пісенної спадщини України.

Найважливіші складові духовного життя народу – свята та обряди. Вони відображають не тільки етнічну своєрідність, але й естетику, моральні цінності, ментальність, історію.

Добре розуміючи це, співпрацівники Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Бєлінського розробили цілу низку адаптованих до сьогодення календарних обрядових традиційних українських свят для малечі. Це і свята Різдвяно-новорічного циклу («Щедрий вечір, добрий вечір»), і чудові свята Масляного тижня («Щедра Масляна прийшла – сиру й масла принесла…»), і загадкове диво-свято («Ой, як на Івана, ой. як на Купала…»).

 
Культурно-просвітницька робота Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Бєлінського в умовах епідемічних обмежень

На час обмеження у зв’язку із світовою пандемією перед Центральною міською бібліотекою ім. В. Г. Бєлінського встали важливі питання: «Як не зупиняти культурно-просвітницьку роботу?», «Як зберегти зацікавленість відвідувачів?», «Як підтримати представників творчої еліти нашого міста?». І на всі питання є одна відповідь – працювати творчо, гнучко, креативне, не боятися фантазувати, впроваджувати в життя найсміливіші ідеї…

Співробітниками Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Бєлінського були розроблені віртуальні форми роботи творчих об’єднань, клубів та гуртків. Так з успіхом запрацювала онлайн літературно-дискусійна платформа «Сучасник», де у телефонно-скайповому режимі спілкуються літератори та митці Харківщини, обговорюють важливі питання сьогодення, проводять майстер-класи, готують віртуальні виставки, творчі вечори та музичні програми…

 
Электронная газета в публичной библиотеке

Время не стоит на месте… и информационное пространство все расширяется. Те виды информации, которые мы привыкли считать чисто полиграфическими, теперь набирают все больше виртуально -информационный облик. Книги, журналы, газеты… уже не только материальны, они имеют своих электронных двойников. И в Интернете очень часто можно увидеть Электронная газета, Интернет газета, Электронная книга, Электронный журнал, Электронный дайджест, Электронный каталог. Все это очень похожие понятия, потому что у них есть элемент, который объединяет – Электронная версия. Сегодня пользователи имеют возможность выбрать контент из соответствующих Интернет закладок. Как медиа, Интернет не имеет себе равных, а преимущества и специфика электронных изданий характеризуются огромными возможностями всемирной Сети.

 
Нестандартные формы продвижения чтения. Методические рекомендации для массовых библиотек

Чтение — индикатор не только состояния общества, но и отношения общества к своему будущему.

Проблема чтения, особенно детского, сегодня становится все более актуальной, ведь чтение является основой воспитательного и учебного процесса, а затем и развития духовности подрастающего поколения и общества в целом.

От библиотекаря требуется умение, используя разнообразные формы и методы общения с читателями, руководить процессом чтения, стремиться вызвать интерес к книге, закрепить его и сформировать привычку и потребность в регулярном чтении.

 
Международная Федерация Библиотечных ассоциаций и организаций ИФЛА
Профессиональные доклады №107
Руководство по библиотеке

Руководство по библиотечному обслуживанию юношества ИФЛА устанавливает определенные рамки, внутри которых может развиваться обслуживание юношества в библиотеках разных стран. Руководство содержит как философские, так и практические идеи, которые могут помочь библиотеке лучше удовлетворять образовательные, информационные, культурные, досуговые потребности юношей, с учетом того, что эти потребности постоянно развиваются. Данное руководство должно использоваться в качестве документа библиотекарями, теми, кто принимает решения в области библиотечного дела, студентами – будущими библиотекарями, теми, кто распределяет бюджет на развитие библиотечного обслуживания юношества.

 
Популяризація українських культурних надбань в умовах масових бібліотек

Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського добре відома як визначний заклад культури, що має тривалу й цікаву історію. Протягом 80-років від дня заснування у нашій бібліотеці формувався особливий підхід до культурно-виховної роботи серед різних груп населення.

Невід’ємним і важливим напрямком у діяльності Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Бєлінського завжди була співпраця з культурними та освітніми закладами нашого міста, яка взаємозбагачувала діяльність всіх зацікавлених сторін.

 
Опыт работы ЦГБ им. В. Г. Белинского по предоставлению доступа к электронному правительству: проблемы и перспективы
Изучив суть вопроса, при написании проекта «Общество – Библиотека – Власть. Служба информационной помощи гражданам», пути решения поставленных задач, поняли, что от реализации проекта «Электронное правительство и библиотеки» выигрывают все: и библиотеки, и правительство, но самое главное, это нужно нашим читателям и было уже все равно, выиграем мы или нет, мы поняли, что будем продолжать проект, независимо от результата. Восемь информационных центров предоставляют доступ членам общества к официальной информации органов государственной власти и местного самоуправления, являются посредниками в интерактивном общении с органами власти, обеспечивают участие общества в процессах местного управления.
 
Рекламная деятельность харьковских библиотек: формы и методы

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции библиотек является библиотечная реклама – информация о библиотеке, ее услугах и продукции с целью оповещения о ней реальных и потенциальных пользователей и стимулирования спроса на эти услуги и продукты. Библиотечную рекламу принято определять как не коммерческую, а социальную. Она не содействует коммерческим сделкам, но способствует распространению общезначимых идей, общественных ценностей, а также формирует положительное отношение потребителей к институту рекламы как таковому.

 
Современный библиотекарь - человек творческий

Современный библиотекарь должен владеть компьютером, ксероксом, сканером, принтером, модемом, видеотехникой и другой аппаратурой. Таким образом, происходит технизация библиотечной профессии.

И от библиотекаря требуется сейчас даже не столько освоенные ими современные технологии и объемы знаний, это аксиома и этот период уже миновал и ни кого этим не удивишь, сколько привлечение дополни тельных личностных сил – творческого потенциала.

 
Основные направления в работе библиотек с юношеством

Сотрудники библиотек, специалисты по молодежному чтению одни из первых в стране осознали всю серьезность положения с «кризисом чтения» юношей и девушек, имея благодаря исследованиям и наблюдениям довольно полную картину падения престижа книги и чтения. Проблемы молодежного чтения сегодня выходят на первый план, приобретают государственное значение.

Здесь стоит отметить интересный опыт коллег из ГЮБ республики Бурятия.

 
Корпоративная сеть публичных библиотек города Харькова. Реализация и пути развития

Переход на новые информационные технологии, модернизация всех сфер деятельности библиотеки является одним из актуальнейших направлений её работы, которое способствует трансформации библиотеки в современное учреждение, повышению качества информационных услуг в соответствии с требованиями времени.

Но! Продвижение в информационное общество, создание востребованных библиотечно-информационных ресурсов в наше время невозможно лишь своими силами, без координации усилий с другими библиотеками.

 
Работа библиотек с юношеством

Признавая молодежь мощным фактором формирования общества, большинство ученых подчеркивает ее особую социальную уязвимость. Положение молодежи рассматривается сейчас во всем мире как одна из важнейших гуманитарных проблем. Этот же подход должен быть отнесен и к российской молодежи, которая не только переживает общевозрастные трудности, но и в полной мере испытывает на себе результаты глобальных перемен, прошедших в нашем обществе.Между тем социальная защищенность молодежи сегодня низка, молодежная политика страны только формируется.

 
Электронная библиотека

Электро́нная библиоте́ка — упорядоченная коллекция разнородных электронных документов (в том числе книг), снабженных средствами навигации и поиска. Может быть веб-сайтом, где постепенно накапливаются различные тексты (чаще литературные, но также и любые другие, вплоть до компьютерных программ) и медиафайлы, каждый из которых самодостаточен и в любой момент может быть востребован читателем.

 
Усовершенствование организации работы библиотек по вопросам краеведческой деятельности

Одним из важнейших направлений для публичных библиотек остается краеведческая деятельность. При этом, учитывая потребности своих пользователей, библиотеки занимаются сохранением опыта прошлого, восстановлением малоизвестных фактов местной истории, собирают информацию об известных земляках, архитектурных и природных памятниках и т. п.

 
Библиотечное дело в правовом пространстве

Большую работу по подготовке актов, регулирующих библиотечно-информационную деятельность, проводят ЮНЕСКО и ИФЛА. Было принято три манифеста ЮНЕСКО о публичных библиотеках: 1949 г., 1972 г. и 1994 г. Еще в Манифесте 1994 г. особенно подчеркивалось, что публичная библиотека должна быть информационным центром для населения, обеспечивать «доступ граждан ко всем видам муниципальной информации».

 
Библиография в электронной среде

(Требования к составлению библиографического описания, индексации и рубрикации для Корпоративного ЭК)

Электронный каталог в программе Absotheque

Библиографическое описание статей из периодических изданий производится строго в соответсвии с ДСТУ 7.1-2006, который введен взамен ГОСТ 7.1-84 и содержит такие изменения...

 
На нашому сайті з'явився ресурс, який допоможе знайти найближчу до вас бібліотеку, дізнатися, як з нею зв'язатися і скористатися її послугами. Будемо ближче в цифровому і реальному світі!
Календар подій
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Банери партнерів

Проверка тИЦ и PR
Центральна міська бібліотека централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Харкова

Адреса: Україна, Харків, 61058, вул. Данилевського, б. 34
Телефон: (057) 705-19-90.
Телефон: +38 096-860-08-20.
E-mail: citylibbelin@gmail.com
Розклад роботи - з 10.00 до 18.00
Вихідний день – вівторок, влітку: субота та неділя
Санітарний день – останній день місяця
Детальна контактна інформація
©Copyright ЦМБ ЦБС Шевченківського району м. Харкова
2011-2024