Перейти на украинский язык Перейти на русский язык Перейти на английский язык

Правила користування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотеками ЦБС Шевченківського району розроблені відповідно до Закону України «Про культуру» (від 14.12.2010р.), «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319 , Статутом КУК «ЦМБ ім. Бєлінського ЦБС Шевченківського району ».

1.2. Бібліотека - інформаційна, культурна, просвітницька організація Шевченківського району

м. Харкова, має універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.3. Правила користування регулюють відносини бібліотеки і користувачів, визначають права і обов'язки користувачів і бібліотеки.

 

2.ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні та фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожен громадянин незалежно від соціального походження і майнового стану, расової та національної належності, статі, віку, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування бібліотеками ЦБС Шевченківського району.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, Інтернет - зал.

2.3. Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат, зведений електронний каталог корпоративної мережі публічних бібліотек міста Харкова (крім комерційних баз даних), консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, отримувати в тимчасове користування книги, документи (далі - документи) з бібліотечного фонду, одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись послугами Інтернет-залу, користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, брати участь у заходах, які проводить бібліотека, брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються для користування в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7. Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, може здійснюватися під грошову заставу з дозволу керівника, який визначає перелік таких документів. За дітей грошову заставу вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Розмір застави встановлюється бібліотекою. Якщо отримані в бібліотеці під заставу документи не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спец-рахунок бібліотеки і використовується на придбання або оправу бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати інформацію про них із зведеного електронного каталогу корпоративної мережі масових бібліотек міста, а також за допомогою Інтернету.

2.9. Правила користування електронними читальними залами відображені в "Правилах користування Інтернет залами" бібліотек Шевченківського району.

2.10. Особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом або отримати документи додому під грошову заставу.

2.11. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, встановленні бібліотекою.

2.12. Крім основних, бібліотека надає додаткові платні послуги.

3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт, знайомляться з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра та інших реєстраційних документів.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти та підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них, при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. Інакше відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача (крім дошкільників та учнів 1-4-х класів). Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.5. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами, сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збиток реальної вартості документа, яку визначає бібліотека.

У разі пошкодження або втрати документа, отриманого через внутрішньосистемний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (або копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.7. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством і Правилам користування Інтернет - залами.

3.9. Користувачі повинні бути з працівниками взаємно ввічливими, дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні бібліотеки заборонено.

3.10. Користувачі зобов'язані виконувати Правила користування бібліотекою, дбайливо ставитися до її фондів і майна, своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, ввічливо ставитися до працівників і інших відвідувачів бібліотеки.

3.11.В разі умисного пошкодження або крадіжки видань з бібліотечного фонду, користувач несе кримінальну відповідальність за скоєний злочин згідно з чинним законодавством України.

Про таке порушення бібліотека повідомляє адміністрацію за місцем роботи або навчання, а також в інші бібліотеки міста.

3.12. Відвідуючи бібліотеку, читач не має права доступу до відкритих фондів з сумками і портфелями. Гроші та цінні речі на зберігання не приймаються.

3.13. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотеки зобов'язані:

4.1. Здійснювати наукове формування фонду інформаційних ресурсів у відповідності зі статусом бібліотеки і з урахуванням інтересів і запитів користувачів.

4.2. Створювати умови для використання бібліотечних фондів з метою оперативного задоволення запитів користувачів: на абонементі, в читальному залі та Інтернет - залі; надавати допомогу в підборі потрібних документів.

4.3. Інформувати користувачів про всі види послуг, які надає бібліотека, в тому числі і про додаткові платні.

4.4. Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4.5. Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.

4.6. Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами.

4.7. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

4.8. Враховувати запити користувачів при формуванні фондів, інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

4.9. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

4.10. Створювати бібліотечні ради.

Как нас найти?
На нашем сайте появился ресурс, который поможет найти ближайшую к вам библиотеку, узнать, как с ней связаться и воспользоваться ее услугами. Будем ближе в цифровом и реальном мире!
Наши фотографии
Календарь событий
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Банеры партнеров

Бібліоміст

Проект Family ArtLab*Родинна АртЛабораторія

Литературно-художественный Журнал Славянин

ПК Сервис

Бюро добрых дел
Проверка тИЦ и PR
Центральная городская библиотека им. В.Г.Белинского

Адрес: Украина, Харьков, 61058, ул. Данилевского, 34
Телефон: (057) 705-19-90. citylibbelin@gmail.com
Время работы - c 10.00 до 18.00
Выходной день – вторник, в летнее время: суббота и воскресенье
Санитарный день – последний день месяца
Подробная контактная информация
©Copyright ЦГБ им. В. Г. Белинского
2011-2018