Перейти на украинский язык Перейти на русский язык Перейти на английский язык

Положення про проведення конкурсу

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міського щорічного літературного конкурсу
 духовно-філософської та громадянської поезії та прози  
«Людина. Доля. Епоха» 
  

1. Загальні положення

Міський щорічний літературний конкурс духовно-філософської та громадянської поезії та прози «Людина. Доля. Епоха» є культурно-мистецьким заходом для дорослих та дітей. Конкурс започатковано у 2011 році задля розвитку та реалізації літературних та музичних здібностей обдарованих харків’ян, збереження та пропаганди кращих культурних надбань нашого народу.

1.1. Засновники Конкурсу:

- комунальний заклад культури «Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Харкова» (далі - Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського);
- Департамент культури Харківської міської ради;
- Відділ культури по Шевченківському району Департаменту культури Харківської міської ради;

1.2. Мета Конкурсу:

активізація творчого життя міста, виявлення творчо обдарованих харків’ян, створення осередку спілкування молоді з представниками творчої еліти Харкова, розвиток літературних здібностей у школярів, спрямування їх у русло духовної творчості та діяльності.

1.3. Завдання Конкурсу:

- виховання любові та поваги до української культури;
- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;
- розширення культурних зв’язків між творчою молоддю та провідними літераторами Харкова, закладами, установами культурологічного напряму.
 
1.4. Місце та термін проведення Конкурсу:
 
Основні заходи Конкурсу відбуваються на базі Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського  (вул. Данілевського, 34).
 
Конкурс проводиться один раз на рік; 
Строк/дата та місце проведення чергового Конкурсу визначаються організаторами.
У 2022 році термін проведення Конкурсу з 01 січня по 20 червня 2022 року.
 

2. Порядок організації Конкурсу 

У рік проведення Конкурсу наказом Департаменту культури Харківської міської ради  визначаються, місце та строки його проведення, затверджуються програма, кошторис, персональний склад організаційного комітету  та журі. 

2.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі - Оргкомітет), до складу якого входять представники Департаменту культури Харківської міської ради, Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Бєлінського, представники громадськості та читацького активу.

2.2. Оргкомітет Конкурсу:

‒ здійснює загальне та творче керівництво Конкурсом;
‒ розробляє Положення, умови та порядок, програму та план проведення Конкурсу;
‒ формує персональний склад журі та критерії визначення переможців Конкурсу;
‒ розробляє перелік документів, необхідних для участі у Конкурсі; 
‒ приймає заявки та конкурсні роботи, здійснює поточну організаційну взаємодію з  учасниками Конкурсу;  
‒ забезпечує висвітлення ходу проведення Конкурсу у засобах масової інформації та  ресурсах мережі Інтернет;
‒ виконує інші функції відповідно до своїх повноважень визначених цим Положенням.

2.3. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова 

 Голова організаційного комітету:
- визначає і розподіляє повноваження членів оргкомітету;
- керує роботою з організації та проведення Конкурсу.
 
Члени організаційного комітету Конкурсу:
‒ здійснюють та організаційну роботу Конкурсу;
‒ забезпечують порядок проведення відповідного етапу Конкурсу.
 
Секретар організаційного комітету Конкурсу:
‒ оформляє документи щодо проведення Конкурсу;
‒ сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації та  ресурсах мережі Інтернет.
 
2.4. Основні заходи з підготовки та проведення Конкурсу здійснює Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського. Виконавчий директор Конкурсу — С. І. Передерій директор  Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Бєлінського. Виконавчий директор своїм наказом створює робочу групу з підготовки і проведення Конкурсу. 
 
Робоча група Конкурсу:
‒ організовує роботу щодо технічного забезпечення з підготовки і проведення Конкурсу;
‒ установлює строк подання творчих робіт та документів для участі в Конкурсі;
‒ приймає заявки та творчі роботи від учасників Конкурсу;
‒ надсилає інформаційні листи про терміни і умови проведення Конкурсу;
розробляє план і порядок проведення Конкурсу;
‒ забезпечує рекламно-інформаційну підтримку Конкурсу, здійснює взаємодію з засобами масової інформації;
‒ здійснює урочисте нагородження переможців та лауреатів Конкурсу.

3. Журі Конкурсу

Для визначення переможців створюється журі Конкурсу.

3.1. Журі є робочим органом Конкурсу, завданням якого є перегляд і оцінювання учасників Конкурсу та визначення переможців. Персональний склад журі затверджується Департаментом культури.


3.2. 
Журі самостійно визначає переможців Конкурсу.

Критерії оцінки робіт:
- оригінальність творчого задуму;
- нестандартність композиційного втілення;
- актуальність теми;
- виразне яскраве виконання творів;
- ступінь технічної майстерності виконавця.

3.3. Всі рішення журі оформлюються протоколами. Рішення журі є остаточними та не підлягають оскарженню. Оцінювальні листи і коментарі членів журі є конфіденційною інформацією, не демонструються і не видаються. 

3.4. Оргкомітет не несе відповідальності за рішення журі і присудження місць учасникам.

4. Умови та порядок  проведення Конкурсу

4.1. Термін проведення Конкурсу: з 01 січня по 20 червня 2022 року 
 
Нагородження переможців відбудеться за такою послідовністю:
«Світ у дитячих руках» - червень 2022 р.
«Людина. Доля. Епоха» - червень 2022 р.
 
Конкурс проводиться у два етапи — відбірковий (заочний, дистанційний) та фінальний (очний), що передбачає участь у гала-концерті та урочистої церемонії нагородження. 
 
Програма Конкурсу – це сукупність культурно‒мистецьких та літературних заходів.
Програма Конкурсу передбачає:
‒ визначення переможців Конкурсу;
‒ урочисте закриття Конкурсу, що включає церемонію нагородження переможців Конкурсу.
 
У рамках Конкурсу можуть проводитися такі спеціальні заходи:
‒ прес-конференції,  «круглі столи», семінари та конференції з актуальних проблем культури та мистецтва;
‒ творчі лабораторії, майстер-класи;
‒ презентації друкованих видань;
‒ творчі зустрічі з діячами культури та мистецтва;
‒ інші творчі, методичні та інформаційні заходи.
 
4.2. Роботи на участь у конкурсі подаються до 20. 06. 2022 року на електронних носіях за адресою: м. Харків вул. Данилевського, 34, Центральна міська бібліотека ім. В.Г. Бєлінського, тел.705-19-90
 
4.3.До робіт додається:
- ксерокопія свідоцтва про народження або паспорта (для осіб, яким виповнилося 16 років) усіх учасників.
- ксерокопія ідентифікаційного коду.
 Роботи, надані пізніше встановленого терміну, не розглядаються.
 
4.4. Літературний конкурс «Людина. Доля. Епоха» (для дорослих) проводиться у номінаціях:
 - Поезія. 
 - Проза. Малі жанри (від 18 років)
 
4.5. Починаючи з 2017 року у рамках міського щорічного літературного конкурсу духовно-філософської та громадянської поезії та прози «Людина. Доля. Епоха» проводиться дистанційний огляд дитячої творчості «Світ у дитячих руках» для дітей віком від 7 до 17 років за двома віковими групами (7-11 років та 12-17 років) у номінаціях:
 -  Література: 
    різні жанри: поезія, проза, байки, есе, тощо
 - Образотворче мистецтво:
    графіка, живопис, фотографія
 - Музичне мистецтво:
 -  фортепіано - солісти 

5. Вимоги до оформлення робіт

Творчі роботи учасники міського щорічного літературного конкурсу надають на електронних носіях до 20 червня поточного року (набрані у текстовому редакторі Microsoft Word)

Для літературних номінацій не більше 10 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman розміром (кегль) 14 пунктів. 

Для номінації «образотворче мистецтво» подаються два малюнки у вільній техніці та форматі, але не більше ніж 40х60. Малюнки приймаються в оригінальному варіанті

Для номінації «фотографія» подаються дві фотографії у вільному форматі, але не більше ніж 40х60 см. 

Для номінації «музичне мистецтво» - два музичних різнохарактерних твори, тривалістю не більше 10 хвилин кожний на електронних носіях.

6. Нагороди Конкурсу

6.1. Призові місця (Дипломи 1, 2, 3 ступеню) визначає журі у кожній номінації  Конкурсу.

6.2. Нагородження Конкурсу відбувається у приміщенні Центральної міської бібліотеки  ім. В. Г. Бєлінського.

6.3. Висвітлення проведення та результатів  Конкурсу відбувається шляхом залучення  ЗМІ та  розповсюдження інформації за допомогою ресурсів Інтернет. 

6.4. Інформація про Конкурс розміщується на офіційному сайті Центральної міської бібліотека ім. В. Г. Бєлінського www.belinskogo.kh.ua, інших офіційних ресурсах та сторінках соціальних мереж Інтернету.

7. Фінансові умови

7.1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених в міському бюджеті Харківської територіальної громади на зазначену ціль згідно з затвердженими на відповідний рік календарними планами роботи Департаменту культури Харківської міської ради та його структурного підрозділу ‒ Відділу культури по Шевченківському району, інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.

8. Контакти оргкомітету Конкурсу

Комунальний заклад культури «Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Харкова» 
Адреса: вул. Данілевського, 34, м. Харків, 61058
Контактний телефон: 705-19-90, 701-17-96
 

 9. Прикінцеві положення

9.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленими для його прийняття.

На нашому сайті з'явився ресурс, який допоможе знайти найближчу до вас бібліотеку, дізнатися, як з нею зв'язатися і скористатися її послугами. Будемо ближче в цифровому і реальному світі!
Календар подій
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Банери партнерів

Проверка тИЦ и PR
Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського

Адреса: Україна, Харків, 61058, вул. Данилевського, б. 34
Телефон: (057) 705-19-90.
Телефон: +38 097-158-98-41.
E-mail: citylibbelin@gmail.com
Розклад роботи - з 10.00 до 18.00
Вихідний день – вівторок, влітку: субота та неділя
Санітарний день – останній день місяця
Детальна контактна інформація
©Copyright ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського
2011-2022